Když Vás zklame vlastní fyziologie

Fyziologické fungování lidského organismu závisí od mnoha pochodů, které se uvnitř něj odehrávají. Ať už se jedná o průběh metabolismu jednotlivých látek, fungování velkých svalových skupin či orgánových soustav, nebo o produkci hormonálních látek, tak veškeré tyto děje se odrážejí na vnějším prospívání jedince, muže či ženy. A někdy v rámci funkce uvedených procesů dochází také k poměrně zásadním obtížím.

Nebo když Vás již dohonila léta

Jednou z těchto obtíží, obecně pojímanou jakožto osobně velmi degradující omezení, je u mužů porucha erekce. Právě hormonální nerovnováha, nesprávná metabolizace či stres mohou erektilní dysfunkci vyvolávat. Jako jeden z dalších rizikových faktorů je pak samozřejmě též postupující věk daného pána.

Když Vás zklame vlastní fyziologie
5 (100%)2