Velmi dobrá rehabilitace

Je všeobecně známo, že rehabilitační zařízení využívají vodoléčbu v nejrůznější podobě k nápravě tělesných problémů, nejen po úrazech, ale také zejména stavů, vzniklých nadměrným jednostranným zatěžováním zejména při práci, nebo při sportu, při dlouhodobém pracovním přetěžování i vrozených vadách. Mnoho z těchto případů se týká velké většiny lidí. Pracovní přetěžování a jednostranná zátěž jsou dnes jedněmi z nejčastějších problémů a příčinami vertebrogenních onemocnění u lidí.

Důvody pro zdraví

K tomu ještě přičtěme další onemocnění pohybového aparátu a máme hned několik důvodů, proč se zamyslet nad možností, zda si nepořídit některý vhodný model venkovní vířivky i k nám domů a mít tak možnost rehabilitovat a relaxovat bez ohledu na objednání v profesionálních zařízeních.